Finanse

Kasy fiskalne online dla gastronomii – funkcje, które ułatwiają prowadzenie biznesu

• Zakładki: 25


Poza nielicznymi wyjątkami, wszyscy przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej, zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Po 31 grudnia 2020 roku wejdzie również obowiązek posiadania kasy fiskalnej online – zostało już niewiele czasu, by poznać zalety poszczególnych modeli, a także by kupić kasę online i skorzystać z przysługującej refundacji. Dowiedz się, jakie przydatne funkcje dostępne są w kasach online dla gastronomii!

Jak kasy online dla gastronomii ułatwiają prowadzenie restauracji?

O ile do sprawnego zarządzania niewielką cukiernią czy piekarnią, podstawowe funkcje kasy fiskalnej są w zupełności wystarczające, o tyle w prowadzeniu restauracji, baru czy większej kawiarni, funkcje kasy fiskalnej online okazują się niezastąpione. Dlatego właściciele wielu lokali gastronomicznych od dawna korzystają właśnie z tego rozwiązania.

Kasy fiskalne online pozwalają nie tylko sprawniej zarządzać prowadzeniem restauracji przez właściciela i managera, ale także ułatwiają pracę kelnerom i kucharzom. Jest to możliwe miedzy innymi dzięki takim funkcjom, jak:

  • możliwość obsługiwania jednej kasy przez kilku kelnerów – na jednej kasie online kelnerzy mogą otwierać rachunki, wprowadzać w nie zmiany, nie mając dostępu do paneli innych pracowników, szybkie logowanie się za pomocą karty kelnerskiej oraz automatyczny log out zwiększa poziom bezpieczeństwa
  • wiele rachunków otwartych w jednym czasie – kelnerzy po zalogowaniu się do swojego panelu mogą otwierać kolejne rachunki, dokonywać ich zmian i zamykać dopiero na życzenie klienta; rachunki przyporządkowane są do wybranych przez kelnera stolików
  • zestawy gastronomiczne – kelnerzy mają możliwość sprzedawania całych zestawów, bez nabijania na kasę poszczególnych ich elementów
  • dzielenie rachunków – kelnerzy mają możliwość podzielenia rachunku na osobne rachunki dla każdego gościa, co jest niezwykle przydatne w przypadku obsługiwania dużej grupy
  • płatność rachunku kartą i gotówką – po podzieleniu rachunku na każdego gościa osobno, istnieje możliwość zapłaty kartą lub gotówką
  • faktury VAT – istnieje możliwość wystawienia faktury bezpośrednio na kasie fiskalnej online
  • raporty – szeroki wybór raportów, jakie można generować z kas fiskalnych online, ułatwia kontrolę pracy poszczególnych pracowników, stanów magazynowych i przychodów
  • inteligentne zamówienia – dzięki raportom o stanie magazynowym i najczęściej schodzących daniach, łatwiej możemy zapanować nad zamówieniami, aby niczego nie brakło i nic się nie przeterminowało
  • optymalizacja menu – raporty pozwalają także optymalizować kartę dań, wystarczy sprawdzić, które dania schodzą najczęściej, które najrzadziej, a także kiedy rozpoczyna się i kończy sezon na wybrane potrawy

Kasy fiskalne online generują samodzielnie raporty dobowe, miesięczne i roczne, a także przesyłają kilka razy w ciągu dnia informacje do Centralnego Repozytorium Kas. Przedsiębiorcy zobligowani są do zapewnienia warunków do prawidłowego przesyłu danych, jest jednak zwolniony z obowiązku ręcznego generowania raportów.

Kasy fiskalne online dla gastronomii obowiązkowe od stycznia 2021

Kasy fiskalne online dla gastronomii miały być obowiązkowe od 1. lipca 2020, jednak w związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów odroczyło ten termin do końca roku. Obecnie nie przewiduje się kolejnego odroczenia obowiązku posiadania kasy fiskalnej online, dlatego rejestrując kasę online do końca roku można uzyskać dotację, a spóźniając się z rejestracją trzeba liczyć się z karami finansowymi, które będą wynosić 30% kwoty podatku od towaru i usług.

Kasy fiskalne online można nabyć korzystając z ulg i leasingu w firmie Procash.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
55 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *