Finanse

Unieważnienie kredytu w EURO – czy jest to możliwe?

• Zakładki: 89


Pozwów o unieważnienie kredytów frankowych przybywa z każdym rokiem, podobnie jak wygranych przez frankowiczów spraw. Dlatego inni kredytobiorcy również zastanawiają się, czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej. Należą do nich osoby, które przed laty wzięły kredyt w EURO. Czy taki kredyt można unieważnić, podobnie jak kredyt frankowy?

Czy można unieważnić kredyt w EURO?

Unieważnienie kredytu w EURO jest możliwe, jeśli kredytobiorca udowodni przed sądem, że umowa kredytowa została zawarta w sposób niezgodny z prawem. Podobnie jak w przypadku kredytów frankowych Zielona Góra, taka zaistniała, jeśli umowa zawiera klauzule abuzywne lub jeśli bank w inny sposób nie dopełnił swoich obowiązków – np. nie poinformował klienta o ryzyku związanym z wahaniami kursu waluty. Zdecydowana większość kredytów waloryzowanych (indeksowanych i denominowanych), zarówno do franka szwajcarskiego, jak i EURO czy dolara amerykańskiego, została udzielona w sposób niezgodny z prawem – wykazując to przed sądem, można uzyskać wyrok unieważniający umowę kredytową.

Należy rozróżnić jednak kredyty waloryzowane od kredytów walutowych, które co do zasady zostały i nadal udzielane są w sposób prawidłowy. Dlatego przed podjęciem decyzji o wniesieniu pozwu o unieważnienie kredytu w EURO, należy swoją sytuację prawną skonsultować z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie finansowym i prawie bankowym.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
5 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *