Finanse

Co to jest KNF i jaka jest jego rola?

• Zakładki: 155


Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej, której głównym zadaniem jest kontrola rynku finansowego w Polsce. Nie jest jednak dotowana z budżetu państwa. Co to jest KNF, jakie ma kompetencje i kim są członkowie KNF?

Jakie zadania ma KNF?

Rolą KNF jest wypełnianie obowiązków ustawowych, dzięki którym rynek finansowy w Polsce jest bezpieczny i sukcesywnie się rozwija:

  • funkcja kontrolna KNF – KNF podejmuje działania kontrolne w poszczególnych firmach, działających na rynku finansowym w Polsce; kontrole sprawowane są z urzędu, ale mogą być także podejmowane na wniosek wielu osób prywatnych
  • funkcja regulacyjna KNF – poprzez określanie minimalnych standardów funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym, KNF dba o płynność finansową instytucji finansowych oraz bezpieczeństwo konsumentów; KNF bierze także (jako organ doradczy) udział w tworzeniu prawa i nowelizacji obecnego prawa
  • funkcja licencyjna KNF – KNF wydaje licencje, zgody na działanie instytucji finansowych
  • funkcja dyscyplinująca KNF – kompetencją KNF jest także nakładanie kar na instytucje za naruszanie przepisów prawa; są to kary finansowe lub cofnięcie zgody na prowadzenie działalności

KNF odpowiedzialna jest także za podejmowania działań, mających na celu rozwój rynku finansowego w Polsce. Ponadto rozwiązuje ona spory między podmiotami jej podległymi a konsumentami. Z kolei dzięki listom ostrzeżeń KNF dociera do potencjalnych klientów firm, których zasady funkcjonowania są niezgodne z obowiązującymi zasadami, ustalanymi przez KNF. Na „czarnej liście” KNF-u mogą znaleźć się podmioty, których działalność budzi wątpliwość oraz takie, którym udowodniono działalność niezgodną z prawem.

KNF zareagowała między innymi na działalność Amber Gold, firmy, która dopuściła się oszustwa finansowanego na największą w dziejach III RP skalę.

Jakie podmioty nadzoruje KNF?

KNF nadzoruje banki (w tym banki spółdzielcze), firmy ubezpieczeniowe, firmy ratingowe, instytucje płatnicze, spółki giełdowe, pośredników kredytów hipotecznych oraz ich agentów. Z nadzoru KNF wyłączone są natomiast: ZUS, KRUS, UFG, BFG oraz NFZ – nad tymi jednostkami kontrolę sprawują odpowiednie ministerstwa.

Kto zasiada w KNF? Jak wybierane są te osoby?

W KNF zasiada łącznie 13 osób – prezes, trzech wiceprezesów oraz 9 członków. Prezes KNF nominowany jest na okres 5 lat przez premiera RP, który nominuje z polecenia prezesa KNF jego zastępców. Wśród pozostałych członków znajdują się między innymi przedstawiciel NBP, przedstawiciel rządu, przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel BFG, przedstawiciel UOKiK.

Co ważne, w 2019 dokonano dużych zmian w KNF, dzięki którym nie jest ona zależna od finansowania z budżetu. KNF finansowana jest z licencji, opłat za egzaminy (np. na maklerów giełdowych), opłat za wydawanie interpretacji, odsetki za spóźnione płatności, lokaty, wpłaty za najem, darowizny.

KNF to bardzo ważny organ, który zapewnia bezpieczeństwo klientom instytucji finansowych. Klienci banków, agencji płatności czy firm ubezpieczeniowych zawsze mogą (a nawet powinni) upewnić się, czy dana firma zarejestrowana jest w KNF – brak takiej rejestracji oznacza, że firma nie działa zgodnie z obowiązującym prawem i najprawdopodobniej celem działalności jest oszustwo finansowe.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
58 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *