Finanse

Czym jest klauzula spreadowa i jaki ma wpływ na unieważnienie umowy kredytowej?

• Zakładki: 78


W sprawach frankowych klauzule spreadowe są najczęstszą podstawą do unieważniania umowy kredytowej. Czym są klauzule spreadowe i na czym polega ich abuzywność?

Indeksowany i denominowany kredyt we frankach a klauzula spreadowa

Kredyty frankowe tylko umownie (i mylnie) nazywane są kredytami walutowymi. W przeciwieństwie do kredytów walutowych, w umowach o indeksowany i denominowany kredyt do franka szwajcarskiego występują dwie waluty:

  • w kredycie indeksowanym kwota kredytu wyrażona jest w PLN, również pożyczany kapitał wypłacany jest w PLN, natomiast kredyt rozliczany jest w CHF
  • w kredycie denominowanym kwota kredytu wyrażona jest w CHF, kapitał wypłacany w PLN, a kredyt rozliczany w CHF

W obu przypadkach uwzględniany jest kurs franka szwajcarskiego według tabeli kursu walut banku – w dniu wypłaty kapitału pod uwagę brany był kurs kupna CHF, a w dniu rozliczania kredytu kurs sprzedaży CHF. Różnice między ceną kupna a sprzedaży waluty nazywa się spreadem, a zapisy w umowie kredytowej, które wykorzystują spready, klauzulami spreadowymi.

Dlaczego klauzula spreadowa jest klauzulą abuzywną?

Stosowanie klauzul spreadowych daje bankom możliwość jednostronnego kształtowania warunków umowy, która skutkuje dodatkowym wynagrodzeniem i brak możliwości oszacowania przez kredytobiorcę skutków takich postanowień sprawia, że klauzula spreadowa jest klauzulą abuzywną (niedozwoloną). Stoi ona w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów – jest więc podstawią do unieważnienia umowy kredytowej w całości.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Dr Karol Smoter.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
332 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *