Finanse

Czy zabezpieczenia roszczenia jest skutecznym sposobem na odzyskanie długu?

• Zakładki: 64


Choć zabezpieczenie roszczenia jest bardzo pomocnym i skutecznym narzędziem, które chroni interesy wierzycieli, jest ono stosunkowo rzadko stosowane. Po zabezpieczenie roszczenia warto sięgnąć, gdy obawiamy się, że dłużnik będzie starał się ominąć prawomocny wyrok sądu, nakazujący mu oddanie długu. Czym jest zabezpieczenie roszczenia i co warto o nim wiedzieć?

Kiedy można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

O zabezpieczeniu roszczenia decyduje sąd na podstawie wniosku osoby, która w sądzie walczy o odzyskanie należności od dłużnika. Wniosek taki można złożyć:

  • przed złożeniem pozwu – wówczas opłata za wniosek wynosi ¾ opłaty należnej od pozwu
  • wraz z pozwem – bezpłatnie
  • w trakcie postępowania – opłata za wniosek wynosi 100 zł

Chociaż pierwsze rozwiązanie jest najdroższe, na nieuczciwych dłużnikach robi największe wrażenie. Ponadto pobrana opłata liczy się na poczet opłat sądowych (również jeśli wniosek o zabezpieczenie roszczeń zostanie odrzucony).

Dlaczego warto wnioskować o zabezpieczenie roszczeń?

Sąd, przychylając się do wniosku o zabezpieczenie roszczenia, zabezpiecza majątek dłużnika. Dzięki temu wierzyciel ma pewność, że dłużnik po przegranej sprawie nie będzie mieć możliwości unikać postanowienia sądu i ewentualnej egzekucji komorniczej. Aby sąd rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie roszczeń, ten musi zawierać:

  • uprawdopodobnienie roszczenia – należy wykazać duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy, a więc wskazać dowody w sprawie
  • interes prawny – należy wykazać, że dłużnik może utrudniać lub uniemożliwiać wyegzekwowanie zasądzonego roszczenia
  • sposób zabezpieczenia roszczenia – zajęcie rachunku bankowego lub innej wierzytelności, nieruchomości lub obciążenie nieruchomości przymusową hipoteką
  • sumę zabezpieczenia – należność główna, ustawowe odsetki, przewidywane koszty postępowania oraz koszty wykonania zabezpieczenia (najczęściej jest to 5% opłaty komorniczej)

Zabezpieczenie roszczeń nie tylko zabezpiecza interesy wierzyciela, ale także – co do zasady – przyspiesza postępowanie. Dłużnik nie widzi już bowiem szansy na uchylenie się od obowiązku zapłaty zasądzonej kwoty i rzadziej stosuje metody, dzięki którym postępowanie może się wydłużyć.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Dr Karol Smoter.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
147 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *