Prawo

Wypadek w pracy a odszkodowanie – co warto wiedzieć?

• Zakładki: 55


Wypadek w pracy może zdarzyć się każdemu. Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, do wypadku może dojść zarówno w miejscu pracy, jak i w drodze do niego. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy? Jakie rodzaje wypadków przy pracy rozróżniamy? Gdzie szukać pomocy, jeśli chcemy otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypadek w pracy – definicja

Według ustawy z dnia 30 X 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”.

Powszechnie stosuje się podział wypadków przy pracy na trzy główne kategorie:

  • zbiorowy wypadek przy pracy – ma miejsce w sytuacji, gdy jednocześnie ulegają mu co najmniej dwie osoby, a przyczyną w obu przypadkach jest to samo zdarzenie;
  • ciężki wypadek przy pracy – powoduje uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie ciała, takie jak utrata wzroku czy słuchu. Konsekwencją ciężkiego wypadku przy pracy jest niezdolność do jej dalszego wykonywania. Do rezultatów ciężkich wypadków przy pracy zalicza się również choroba psychiczna lub pojawienie się innych, nieuleczalnych schorzeń;
  • śmiertelny wypadek przy pracy – w tym przypadku mowa nie tylko o zdarzeniach, które doprowadziły do zgonu pracownika bezpośrednio po incydencie, ale również o tych, w wyniku których zmarł on w okresie sześciu miesięcy po wypadku.

Będąc uczestnikiem takiego zdarzenia, możemy i powinniśmy ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Dzięki temu mamy szansę znacznie szybciej dojść swoich praw.

Wypadek przy pracy – jakie warunki muszą być spełnione?

Nietrudno się domyślić, że aby groźne dla zdrowia lub życia zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim, mowa o zasadzie nagłości. Oznacza ona, że do wypadku przy pracy musi dojść w okresie tzw. jednej dniówki roboczej. Może to być zarówno kilkusekundowym wybuch, jak i wielogodzinne przebywanie w pomieszczeniu wypełnionym trującymi gazami.

Poza tym, aby doszło do wypadku przy pracy, jego przyczyna musi być zewnętrzna. Chodzi o to, aby uraz lub śmierć nie były wynikiem wyłącznie schorzeń, lub wad wewnętrznych pracownika. W związku z tą definicją, do wypadku przy pracy może dojść zarówno na skutek działania sił przyrody, pracy maszyn, jak i wykonywania przez poszkodowanego określonych czynności (np. wielogodzinny lub intensywny wysiłek prowadzący do zasłabnięcia).

Aby można było mówić o wypadku przy pracy, musi też dojść do urazu tkanek lub narządów pracownika. Jeśli mimo działania czynników zewnętrznych uraz nie będzie miał miejsca, zdarzenie nie jest klasyfikowane jako wypadek przy pracy, ale jako bezurazowe wydarzenie wypadkowe.

Ostatnim warunkiem jest związek wypadku z pracą. Zgodnie z tą zasadą, aby móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy, do urazu musi dojść podczas wykonywania obowiązków lub w drodze do/z pracy. Jeśli jednak niebezpieczna sytuacja wydarzy się w miejscu pracy, ale w chwili, gdy pracownik będzie wykonywał czynności niezwiązane z zawodem, nie zostanie to uznane za wypadek przy pracy.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
47 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *