Prawo

Czy tłumaczenie poświadczone z kopii lub skanu są uznawane przez wszystkie instytucje administracji publicznej?

• Zakładki: 123


Tłumaczenia poświadczone, znane również jako tłumaczenia uwierzytelnione lub przysięgłe, odgrywają kluczową rolę w oficjalnych procedurach administracyjnych. W Polsce tłumacz przysięgły ma prawo do poświadczania zgodności tłumaczenia z oryginałem dokumentu. Jednakże w dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do technologii skanowania pojawia się pytanie o akceptowalność tłumaczeń wykonanych na podstawie kopii cyfrowych lub skanów dokumentów. Czy instytucje administracji publicznej w Polsce honorują takie tłumaczenia? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Wprowadzenie nowoczesnych metod archiwizacji i wymiany dokumentów stawia przed polskim systemem prawnym wyzwania dotyczące akceptacji elektronicznych form dokumentów. Chociaż niektóre instytucje mogą akceptować tłumaczenia poświadczone wykonane na podstawie kopii cyfrowych, inne nadal wymagają bezpośredniego porównania z oryginałem. Ta różnorodność podejść może prowadzić do niejednoznaczności i komplikacji dla osób ubiegających się o rozmaite usługi administracyjne. 

Czy tłumaczenia poświadczone z kopii dokumentów są akceptowane przez urzędy? 

W praktyce administracyjnej obowiązują różne zasady, które są zależne od rodzaju dokumentu oraz wymagań konkretnego urzędu. Zasadniczo tłumaczenie poświadczone powinno być wykonane na podstawie oryginału dokumentu, co gwarantuje jego wiarygodność. Niektóre urzędy mogą jednak zaakceptować tłumaczenia wykonane z kopii, jeśli kopia została wcześniej poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inną uprawnioną osobę. Przekład z kopii musi zawierać adnotację wskazującą na fakt, że został on dokonany z nieoryginalnego dokumentu. Klauzula poświadczająca wynika z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych procedur administracyjnych, jak np. legalizacja pobytu czy rejestracja pojazdu, wymagane jest przedłożenie tłumaczeń wykonanych wyłącznie z oryginałów dokumentów. Jeśli tłumacz przysięgły języka angielskiego lub jakiegokolwiek innego nie otrzymał oryginału, należy okazać go przy odbiorze przekładu dokonanego na podstawie kopii. Poświadczenie zgodności z oryginałem pozwoli uniknąć ewentualnych trudności w urzędach.

Artykuł powstał przy współpracy z tłumaczem przysięgłym Danutą Olszewską – https://www.tlumaczka-przysiegla.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *