Prawo

Wypadek przy pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika

• Zakładki: 37


Wypadek przy pracy może poskutkować uszczerbkiem na zdrowiu. Na szczęście, w takiej sytuacji pracownik uzyskuje prawo do odszkodowania.

Wypadek przy pracy z punktu widzenia pracodawcy i pracownika

Wykonywanie pracy to sztuka codziennego stawiania czoła różnym wyzwaniom. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku niektórych stanowisk należy liczyć się również z ryzykiem wypadków przy pracy. Do groźnego zdarzenia może dojść nawet w sytuacji, gdy pracownik zachowuje ostrożność i rozwagę podczas wykonywania powierzonych zadań. Co wypadek przy pracy oznacza dla pracowników oraz pracodawców?

Wypadek przy pracy – co mówią na ten temat przepisy prawne?

W przepisach – a konkretnie w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – można znaleźć definicję tego, czym jest wypadek przy pracy. Zgodnie z wykładnią prawa (art. 3 ustawy) „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie […] powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło […]:

  • […] w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • […] w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności […] bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem […] pracy”.

To jeszcze nie wszystko – do wypadku może dojść również podczas podróży służbowej, szkolenia (jeśli dotyczy ono samoobrony), a także w ramach wykonywania zadań na rzecz organizacji związkowych.

Wypadek przy pracy – jakie skutki przynosi?

Działaniem, które należy podjąć bezpośrednio po zajściu wypadku przy pracy, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi. Trzeba jednak myśleć również o dłuższej perspektywie. Rozumie się przez to między innymi sporządzenie protokołu powypadkowego – należy to zrobić w ciągu 14 dni od zajścia danego zdarzenia. Konieczne jest wówczas szczegółowe opisanie okoliczności, w jakich doszło do danego zdarzenia. Poszkodowany i/lub jego rodzina mają prawo do zapoznania się z treścią takiego dokumentu (prawo przewiduje na to pięć dni od momentu przygotowania dokumentu).

Dlatego czynności formalne są tak ważne? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: ponieważ to od nich w dużej mierze zależy prawo do uzyskania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zalicza się do nich na przykład takie formy wsparcia ZUS jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • odszkodowanie,
  • renta,
  • dodatek pielęgnacyjny.

Wyżej wymienione świadczenia mogą nie zostać przyznane w sytuacji, gdy do wypadku doszło z winy lub niedbalstwa ze strony pracownika.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy z AE Kancelarią Odszkodowawczą.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *