Prawo

Wizerunek jako dobro osobiste

• Zakładki: 56


Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych, dlatego też tak jak inne dobra – jest prawnie chroniony. Warto wobec tego wiedzieć w jakich sytuacjach można skorzystać z pomocy prawnika, który zadba o to, aby nasz wizerunek nie był bezprawnie wykorzystywany.

Prawna ochrona wizerunku

Wizerunek pojawia się w katalogu dóbr osobistych. Z tego wynika możliwość jego prawnej ochrony. W szczególny sposób nad tym tematem pochyla się ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mówi ona wprost, iż na rozpowszechnianie wizerunku musi wyrazić zgodę osoba, która jest na nim przedstawiona. Czy oznacza to, że w każdej sytuacji, przed publikacją zdjęcia czy filmu musimy uzyskać taką zgodę? Jak od każdej reguły, również w tym wypadku istnieją wyjątki. 

Ochrona wizerunku oczywiście będzie w ich wypadku obowiązywać (gdyby ktoś na przykład nadużył udzielonej zgody), ale jeśli za pozowanie zapłacono czy też wizerunek należy do osoby znanej i jego przedstawienie związane jest z pełnieniem przez nią funkcji publicznych (polityk w czasie wystąpienia, aktor na premierze filmowej itp.) lub wizerunek jest jedynie szczegółem w całości (mowa na przykład o zdjęciach z imprezy plenerowej), przyjmuje się, że nie trzeba zgody na publikację. 

Kiedy przyda się pomoc prawnika w związku z naruszeniem wizerunku?

Zdarza się, że nasz wizerunek zostanie wykorzystany w sposób sprzeczny z prawem. Wtedy też warto skorzystać z pomocy prawnej i zadbać o ochronę naszych dóbr osobistych.

Ta problematyka często poruszana jest przy okazji spraw związanych ze znanymi osobami, które zostały sfotografowane przez paparazzi, na przykład przy okazji imprez rodzinnych. Słuszne jest wtedy roszczenie wysuwane przeciwko osobom publikującym takie zdjęcia. Wykorzystanie wizerunku może też naruszać zasady wynikające z RODO, jeśli w wyniku takich działań dochodzi do ujawnienia danych osobowych.

Prawnik może nam pomóc uzyskać zadośćuczynienie czy wezwać do zaniechania działań naruszających nasz wizerunek.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
49 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *