Prawo

W jakim terminie wykonywać okresowe szkolenia BHP? Odpowiadają eksperci z H&S Solutions z Wrocławia

• Zakładki: 27


Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi przejść wstępne szkolenie BHP. Kodeks pracy nakazuje, aby szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy było okresowo powtarzane. Celem jest zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu BHP. Okresowym szkoleniom podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  Częstotliwość powtarzania szkoleń okresowych zależy od stanowiska pracy.

Wstępne szkolenie BHP ważne jest przez rok od dnia zatrudniania. Oznacza to, że pierwsze szkolenie okresowe musi zostać przeprowadzone w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o pracę. Wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami. Kodeks pracy nakazuje im podejść do pierwszego szkolenia okresowego w czasie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Okresowe szkolenia BHP mogą mieć formę klasycznego kursu, seminarium lub samokształcenia (online). Wyjątkiem są szkolenia dla robotników. One muszą odbywać się bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Do kogo skierowane są okresowe szkolenia BHP Wrocław?

Jako że na różnych stanowiskach czekają różne zagrożenia, które oczywiście zależą od specyfiki danej branży, przepisy określają kilka rodzajów okresowych szkoleń w zakresie BHP i częstotliwość ich powtarzania. 

Szkolenia okresowe skierowane są do pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

 • robotniczych,
 • administracyjno-biurowych,
 • inżynieryjno-technicznych,

a także

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • nauczycieli i pracowników oświaty,
 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • służby medycznej,
 • pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. 

Okresowe szkolenia BHP – ważność uprawnień

 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych realizują szkolenie okresowe raz na 5 lat.
 • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie raz na 6 lat. 
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni – raz na 5 lat.
 • Kadra robotnicza – raz na 3 lata, chyba że wykonuje prace uznane za szczególnie niebezpieczne, wówczas musi powtarzać szkolenie co roku.
 • Pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powtarzają szkolenie raz na 5 lat.
 • Pracownicy służby BHP odnawiają swoją wiedzę raz na 5 lat.

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia okresowego przechowuje się w części B akt osobowych pracownika.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
52 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *