Prawo

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – komu i jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

• Zakładki: 40


Nagłe zdarzenie o charakterze zewnętrznym, w wyniku którego zostaje poszkodowany pracownik podczas wykonywania obowiązków zawodowych, nazywamy wypadkiem przy pracy. Dowiedz się, komu i jakie odszkodowanie należy się za wypadek przy pracy.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Każdy pracownik, który podczas wykonywania obowiązków zawodowych, doznał urazu, może ubiegać się o odszkodowanie. Nie ma znaczenia, czy jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy też w oparciu o umowę agencyjną. Również fakt, czy wykonywał on bezpośrednie polecenie przełożonego, czy wywiązywał się z obowiązków zawodowych bez wyraźnego polecenia przełożonego nie rzutuje na prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy. Należy się ono również tym pracownikom, którzy wypadkowi ulegli poza siedzibą firmy, np. podczas delegacji.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli do wypadku doszło z winy bądź zaniedbania pracodawcy, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy od przedsiębiorcy. Zdarza się, że pracodawca decyduje się podpisać ugodę, najczęściej jednak konieczne jest wniesienie pozwu i dochodzenie swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

W przypadkach, gdy do zdarzenia nie doszło z winy pracodawcy, odszkodowanie za wypadek od ZUS. W zależności od indywidualnej sytuacji, stanu zdrowia i innych czynników, poszkodowanemu może przysługiwać również prawo do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty chorobowej, zasiłku wyrównawczego, renty szkoleniowej. Bliscy osoby, która wskutek wypadku przy pracy zginęła, przysługuje prawo do renty rodzinnej lub dodatku do renty rodzinnej.

Niestety znane są sytuacje, gdy ZUS odmawia wypłacenia należnego świadczenia bądź zaniża jego wartość. Również w tej sytuacji jedyną drogą do uzyskania należnych praw jest pozew cywilny.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Temida.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
32 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *