Różne

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracowników – na czym polegają i jak często należy je przeprowadzać?

• Zakładki: 264


Zgodnie z Kodeksem pracy za stan BHP w firmie odpowiada pracodawca. Chcąc wypełniać swoje obowiązki w zakresie szkoleń BHP dla pracowników, postępowania w przypadku wystąpienia wypadku w miejscu pracy czy też profilaktyki chorób zawodowych, musi znać obowiązujące, czyli aktualne, przepisy BHP, a to z kolei sprowadza się do konieczności odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny w pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Z konieczności odbycia tego typu szkolenia zwolnione są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – na czym polegają i jak często je przeprowadzać? 

Podobnie jak pracownicy pracodawca i osoby kierujące pracownikami muszą przejść wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i szkolenie okresowe. Dwa pierwsze szkolenia powinny się odbyć od chwili zatrudnienia pierwszego pracownika (lub praktykanta) lub też w momencie, gdy dana osoba przyjmuje nowe stanowisko, stając się pracodawcą. Pierwsze szkolenie okresowe musi odbyć w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego, a kolejne co 5 lat. Podczas szkoleń BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami poruszane są różnorodne zagadnienia, mające na celu uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz przestrzeganie przepisów BHP. Wśród poruszanych tematów są m.in. obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego, przepisy dotyczące ochrony przed pożarem oraz udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku. Ponadto omawiane są również zasady postępowania w przypadku awarii lub sytuacji kryzysowych oraz sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy i osoby kierującej pracownikami – kto może je przeprowadzić?

Szkolenie okresowe dla pracodawcy mogą przeprowadzić jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (na podstawie przepisów o systemie oświaty), będące w stanie zapewnić właściwy przebieg szkolenia, prowadzić dokumentację w postaci programów, protokołów przebiegu egzaminów podsumowujących szkolenie i rejestru wydanych zaświadczeń. Powyższe wymogi spełnia firma H&S Solutions. Realizuje ona zarówno okresowe szkolenia BHP Wrocław dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, jak i pracowników. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą H&S Solutions.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
112 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *