Firma

Podatek CIT – kogo obowiązuje i jakie są stawki podatku dochodowego od osób prawnych?

• Zakładki: 44


Do 2017 roku obowiązywała jedna stawka podatku CIT. Obecnie duża część firm płaci niższą stawkę CIT. Które firmy muszą odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, jaka stawka podatku CIT obowiązuje obecnie i jak rozliczyć CIT w urzędzie skarbowym?

Kogo obowiązuje podatek CIT?

Nie wszystkie firmy podlegają obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku CIT. Podatek dochodowy muszą płacić przede wszystkim osoby prawne, między innymi spółki utworzone na podstawie kodeksu spółek handlowych. Obowiązek uiszczania podatku CIT dotyczy zatem spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka jawna, partnerska, komandytowa jako osoby fizyczne nie płacą podatku CIT. Wyjątkiem są spółki komandytowo-akcyjne, które mimo charakteru osoby fizycznej mają obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Obowiązek odprowadzania podatku CIT mają również spółki kapitałowe w organizacji (od momentu podpisania umowy spółki do zgłoszenia spółki do KRS) oraz grupy kapitałowe. Ponadto zaznaczyć należy, że obowiązkowi podatkowemu podlegają spółki z siedzibą w Polsce, których dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy – podatek należy odprowadzać od wszystkich osiąganych dochodów. Spółki z siedzibą lub zarządem spółki z granicą płacą jedynie za dochody uzyskane na terytorium Polski – w tej sytuacji mówimy o ograniczonym obowiązku podatkowym.

Stawki podatku dochodowego od osób prawnych

Jeszcze do niedawna wszystkich podatników obowiązywała jedna stawka podatku CIT – 19%. Od momentu wprowadzenia zmian mniejszą, 9% stawkę płacą:

  • mali podatnicy – spółki, których roczny dochód nie przekracza 2 mln euro za rok podatkowy, który rozliczamy (wliczając w to należny podatek VAT) oraz 1,2 mln euro w bieżącym roku podatkowym (liczony netto, czyli bez podatku VAT)
  • podatnicy rozpoczynający działalność

Należy pamiętać, że preferencyjne stawki podatku CIT oraz warunki, by móc z nich korzystać zmieniają się bardzo dynamicznie. Jeszcze do niedawna obowiązywała 15% preferencyjna stawka, a do 2017 roku podatek CIT wynosił dla wszystkich 19%. Wszyscy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych, powinni na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, konsultując je z biurem rachunkowym i kancelarią, która odpowiedzialna jest za prawną obsługę firmy.

Jak rozliczyć podatek CIT?

Podatek CIT płacony jest od dochodu spółki, który wylicza się, odejmując od przychodu koszty jego uzyskania. W przypadku podatku dochodowego od osoby prawnej, prawo podatkowe nie zamyka listy wydatków, które można odliczyć jako koszty uzyskania przychodu – można odprowadzić podatek CIT od dochodu po odliczeniu od niego np. darowizny na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego (do 10% dochodu). Do przychodu spółki zaliczamy nie tylko otrzymane pieniądze, ale także wartość rzeczy otrzymanych nieodpłatnie, różnice kursowe, a nawet wartość praw lub innych świadczeń. Ponadto przychodem spółki są także przychody należne, wyłączając wartość zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

Podatnik musi wpłacać zaliczkę na podatek CIT co miesiąc lub co kwartał, a na rozliczenie się z podatku CIT ma czas do końca trzeciego miesiąca w nowym roku obrotowym, który nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka rozlicza się z urzędem skarbowym na podstawie sprawozdania finansowego – bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez zarząd spółki lub walne zgromadzenie, a po zatwierdzeniu złożone w US w przeciągu 10 dni. Dodatkowo sprawozdanie finansowe musi zostać złożone w KRS w przeciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego.

Wszystkie spółki, które zobowiązane są do płacenia podatku CIT muszą pilnować, aby opłacać go w terminie oraz by podatek obliczany był na podstawie prawidłowych, aktualnych danych finansowych. Za niedopełnienie obowiązku grożą kary finansowe.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
311 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *