Różne

Jak przebiega badanie psychotechniczne i kto musi się jemu poddać? Odpowiadają eksperci z Auto-Sugestii

• Zakładki: 25


Badanie psychotechniczne jest procesem diagnostycznym, który ma na celu ocenę zdolności psychofizycznych i umiejętności danej osoby. Badanie to może być wykorzystywane do określenia, czy dana osoba jest odpowiednio przygotowana do wykonywania określonego zawodu lub czy może wykonywać określone czynności bezpiecznie. Tego typu badanie muszą przejść osoby, które ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów albo maszyn lub też chcą pracować w służbach mundurowych albo w innych zawodach wymagających dużej odpowiedzialności.

Jakie są wymagania dotyczące badania psychotechnicznego?

Jeśli chcesz zostać kierowcą, operatorem maszyn budowlanych czy też innych maszyn w ruchu, pilotem lub też zamierzasz podjąć pracę, która wiąże się z realizacją zadań na wysokości (różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi metr i więcej), musisz przejść badanie psychotechniczne. W ten sposób twój przyszły pracodawca upewni się, że posiadasz odpowiednie predyspozycje i umiejętności społeczne potrzebne do wykonywania danego zawodu. Badanie ocenia umiejętności interpersonalne, koncentrację, a także zdolność do podejmowania decyzji. Aby podejść do tego typu badania, kandydat musi mieć ukończone 18 lat, posiadać ważny dokument tożsamości, a także skierowanie na badania. W przypadku kierowców potrzebne będzie również prawo jazdy. Przedstawiciele innych zawodów muszą mieć dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu. 

Na czym polega badanie psychotechniczne?

Badanie składa się z testów sprawdzających umiejętności poznawcze, percepcję i reakcje psychomotoryczne. Pierwszy etap obejmuje testy pisemne dostosowane do danego zawodu, które sprawdzają osobowość, umiejętność pracy pod presją czasu czy też koncentrację uwagi. Kolejny etap to testy aparaturowe, które badają czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, oceniając również odporność na zmęczenie czy też dolny próg wrażliwości wzrokowej oraz adaptację wzroku do ciemności po olśnieniu.  Kandydat musi również odbyć rozmowę z psychologiem, aby ustalić jego motywy i predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Ostatnim etapem badania kierowców, operatorów maszyn lub osób pracujących na wysokościach jest omówienie wyników i wydanie orzeczenia psychologicznego.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
48 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *